Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Χωρίς τίτλο και χρόνο

"Αφού και οι ίδιοι οι Στωικοί δανείζονταν συχνά ρήσεις από τους άσπονδους εχθρούς τους. Ti σου λέει πάλι αυτό; Στωικοί και Επικούρειοι να τρώγονται σαν το σκύλο με τη γάτα, βαδίζοντας ουσιαστικά στον ίδιο δρόμο, αλλά κρατώντας διαφορετικά μπαστούνια."

Από το : "Χίλιες μέρες χωρίς ρεπό"
Κεφ. : Κυριακή 13 Μαρτίου 05

----------------------------

Μη νομίζεις ότι μόνο εμείς διακηρύσσουμε τέτοια ευγενικά αξιώματα. Ο ίδιος ο επιτιμητής του Στίλπωνος, ο Επίκουρος, εξέφρασε κάτι παρόμοιο μ`εκείνον , το οποίο να δεχθείς αν το κρίνεις άξιο , έστω και αν έχω ξεχρεώσει (από συμβουλές ) για σήμερα : «όποιος δεν είναι ευτυχισμένος», λέει, «με τα δικά του πράγματα, ας είναι και ο κύριος όλου του κόσμου , είναι δυστυχής»
Σενέκας, Επιστολή προς Λουκίλιο, επιστολή IX ( Ο σοφός και η φιλία)

Το να αρκείται κάποιος σ` αυτά που έχει το θεωρώ πολύ σπουδαίο . Όχι γιά να περιοριζόμαστε σώνει και καλά στα λίγα, αλλά γιά να μας είναι αρκετά τα λίγα όταν μας λείπουν τα πολλά.
Επίκουρος, Κύριαι Δόξαι XV, XXI , Επιστολή προς Μενοικέα 130-1

Η σάρκα ζητά να μην πεινά , να μην διψά , να μην κρυώνει. Αν αυτά τα έχει κάποιος και ελπίζει ότι θα τα έχει και στο μέλλον , μπορεί να συναγωνιστεί σε ευτυχία τον ίδιο τον Δία. Επίκουρου Προσφώνηση XXXIII

Μέτρο της περιουσίας του καθένα μας είναι το σώμα του"
Επίκτητος , Εγχειρίδιον

Ο μέγιστος καρπός της αυτάρκειας είναι η ελευθερία.
Επίκουρου προσφώνησις, LXXVII