Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

περί επαίνων

«Ο έπαινος από τους άλλους πρέπει να έρχεται από μόνος του ΄ εμείς πρέπει να ασχολούμεθα με την θεραπεία της ζωής μας.»

Επίκουρου προσφώνησις, 36


«…Τι απ` όλα αυτά είναι ωραίο επειδή απλά επαινείται , και τι φθείρεται διότι κατακρίνεται ; Μήπως το σμαράγδι γίνεται λιγότερο όμορφο όταν δεν επαινείται ;…»

Μάρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν, Δ΄, 20


«Θέλεις να επαινεθείς από άνθρωπο που τρις την ώρα καταριέται τον εαυτό του ;
Θέλεις να αρέσεις σε άνθρωπο που δεν αρέσει στον εαυτό του ;…»

Μάρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν, Η΄, 53