Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

ΕΠΕΙΓΟΝ
Αξιότιμον κύριον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην.

Εχθρός προελαύνει, στοπ. Προσκυνημένοι βαίνουν αυξάνοντες ,στοπ. Πλειοψηφία αγνοεί πως ό,τι δεν ωφελεί το σμήνος δεν ωφελεί και την μέλισσα, στοπ. Κερκόπορτες ανοιχτές, στοπ. Εις την του Ρωμανού πύλην αριθμός τις αμύνεται μάλα ευρώστως, στοπ. Ηγέτης προ πολλού απών, στοπ. Άλωσις εν αυτή ταύτη τη στιγμή εν εξέλιξει, στοπ. Παρακαλώ υπενθυμίσατε τω Κυρίω την υπογραφή του, στοπ. Με τιμή Θ.Ε. , στοπ.